تجربه کردم!

ارسال شده در بوسیله

تو این قسمت سعی خواهم کرد تجربیات اندکی رو که خودم در طول سال های زندگیم بدست آوردم رو به اشتراک بذارم ( از تحصیل و شغل گرفته تا مسائل شخصی و …).